Uitzendbureaus positief over Protocol Samen veilig doorwerken

Man in magazijn rechtenvrij

Uitzendbureaus positief over Protocol Samen veilig doorwerken

Ruim drie maanden wordt nu met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor uitzendkrachten gewerkt. De ervaringen vanuit de uitzendbureaus zijn positief. ,,Er wordt veel rekening gehouden met veilig werken,” merkt ook Adriana Stel, directeur van Doorzaam. ,,We zien juist dat het beter gaat dan in het begin. Inmiddels heeft iedereen goede voorbereidingen getroffen op de werkvloer. Het wordt allemaal wat gewoner.”

,,Het protocol werkt voor ons goed en is te handhaven,” zegt ook Patrick Verkaik van uitzendbureau Ruimbaan in Gouda. ,,Vanuit ons kantoor geven we de informatie van het protocol mee. Daarnaast ontvangen de werknemers van de opdrachtgevers de specifieke maatregelen op de werkvloer. Voor de meeste mensen is dat duidelijk genoeg en voldoende. In het begin werden we veel gebeld door uitzendkrachten met de vraag of ze nu wel of niet thuis moesten blijven. Ons advies is duidelijk: als je klachten hebt, blijf je thuis. Je wilt niet meehelpen aan de verspreiding van het virus. We moeten het samen doen.”

Verkaik ervaart dat het in de praktijk op de werkvloer soms ingewikkelder ligt dan op papier staat omschreven. ,,We hebben veel opdrachtgevers in de bouw en de techniek. In deze sectoren was het niet mogelijk om thuis te werken. In het begin vonden werknemers het lastig om 1,5 meter afstand te houden tijdens het werk. Je bent toch gewend om even wat door te geven of om naast elkaar te staan.”

Beleving

Bij de helpdesk van Doorzaam komen dagelijks nog veel vragen binnen. Stel: ,,De vragen blijven komen omdat er voortdurend nieuwe uitzendkrachten zijn. Het soort vragen blijft hetzelfde. We merken dat ze soms wat angstig zijn. Het komt ook voor dat in de beleving van sommige uitzendkrachten het protocol niet goed wordt nageleefd. Maar als we in actie komen, blijkt het prima in orde te zijn. We doen altijd hoor en wederhoor om goed na te gaan wat er aan de hand is. Overall merken we dat iedereen blij is dat er initiatief is gekomen met de sociale partners om een protocol veilig doorwerken op te stellen. Feit blijft wel: wij hebben die doorgeleidingsplicht. Uitzendbureaus zijn verplicht uitzendkrachten van alle relevante informatie te voorzien zodat deze zijn of haar uitzendwerk zo veilig en goed mogelijk kan uitvoeren. Dat begint bij de inlener.”

Verwarrend

Voor J&L uitzenden in Groningen is het werken met het protocol nog vers. Drie maanden lang lag het werk in de horecabranche waar hun focus ligt nagenoeg stil. Jasper Jongeneelen: ,,Voor ons is op dit moment leidend wat de klant hanteert. Anders is het te verwarrend voor de uitzendkrachten. Het blijft een uitdaging juist in de horeca. Hoe goed je ook probeert afstand te houden, soms werkt het gewoon niet. Ruimtes zijn klein en in een keuken wil het vaak echt niet om 1,5 meter van elkaar te werken. Maar dat geldt in de horeca ook voor de gasten. Je komt ongemerkt toch snel dicht bij elkaar.” Jongeneelen merkt wel dat communiceren en informeren essentieel is. ,,Alle uitzendkrachten worden direct geïnformeerd. Voor ze aan het werk gaan zijn de basisregels bekend. Tegelijk merk ik dat veel flexwerkers zoiets hebben van: ik zie wel.”

Vanuit het uitzendbureau hebben ze het vervoer van uitzendkrachten moeten aanpassen. Normaal gesproken werden flexmedewerkers zoveel mogelijk gezamenlijk naar de locatie gebracht. Uitzendkrachten moeten nu zelf met het OV naar de locatie om te werken.

Voor SprintWerkt, dat veel arbeidsmigranten uitzendt, is aanpassing aan het vervoer niet aan de orde omdat flexmedewerkers met de fiets naar hun werk gaan. Opdrachtgevers zitten binnen een straal van 5 kilometer en busjes zijn daarom niet nodig. ,,Dat was voor corona ook al zo,” vertelt Kumar Spaans, directeur van SprintWerkt. Medewerkers worden wekelijks geïnformeerd per mail en brief per huisvesting zodat iedereen op de hoogte is van de laatste updates.

Tandje bijzetten

We passen op basis van de RIVM richtlijnen en evaluatie steeds het protocol aan aldus Stel: ,,Het blijft een levend document. Versie drie ligt er al en er zullen wijzigingen blijven komen. Ik denk dat corona voorlopig niet gaat verdwijnen. Dat betekent: blijven aanpassen en verbeteren.” Zicht op hoe de opdrachtgevers het protocol ervaren hebben ze bij Doorzaam nog niet: ,,Ik heb het idee dat de meeste opdrachtgevers tevreden zijn, maar daar moeten we nog op evalueren. Er zit spanning op. Opdrachtgevers zullen informatie aan hun uitzenders moeten verstrekken en zo een tandje bijzetten en uitzenders moeten hun stinkende best doen om hun uitzendkrachten vooraf goed te informeren ,” aldus Stel.

De branche zelf verlangt ernaar dat het de komende tijd blijft aantrekken en inleners kiezen voor flexwerkers. Verkaik: ,,Op onze vestigingen werken we af en toe weer op kantoor. We spreken soms ook weer een intake op kantoor af, maar doen dit voornamelijk telefonisch. Als kandidaten binnenkomen vragen we net als in de horeca naar hun gezondheid en of ze in contact zijn geweest met coronapatiënten. Het blijft ook voor ons wennen. We zijn juist van het persoonlijk contact. Dat contact missen we. Opdrachtgevers zijn nog terughoudend. Ze houden vooral eerst hun eigen mensen aan het werk en durven nog niet veel met uitzendkrachten te werken omdat ze nog geen zicht hebben op hun omzet en bezetting.”

Stel: ,,Bij Doorzaam blijft het maar druk. De focus heeft nog nooit zo nadrukkelijk gelegen op gezond en veilig werken voor flexkrachten. Het blijft een uitdaging om te handhaven, bij de horeca zitten ze er boven op. Maar daarnaast blijft onze individuele verantwoordelijkheid en collectieve verantwoordelijkheid gelden.” Dat beaamt ook Jongeneelen: ,,De uitvoering is soms lastig, het moet wel werkbaar blijven. Zolang we met elkaar maar bewust blijven van anderhalve meter afstand houden, dan kom je een heel eind.”

Doorzoek de website