SprintWerkt en StapIn betrouwbare partners in uit- zenden

Kunmar Wilfred

SprintWerkt en StapIn betrouwbare partners in uit- zenden

In de uitzendbranche zit nogal wat kaf onder het koren en dat heeft onder meer te maken met het feit dat iedereen zich ongestraft uitzender kan noemen. Een bordje op de gevel is voldoende en dat trekt gelukszoekers aan. Die kwalificatie is zeker niet van toepassing op SprintWerkt Personeelsdiensten en StapIn Personeel. Daar kijken ze anders tegen hun beroep aan, krijgen zowel inleners als uitzendkrachten alle aandacht die ze verdienen,

Wilfred Brens en Bianca van der Gun gingen in 2008 in Dodewaard met SprintWerkt van start om ondernemers in het rivierengebied van dienst te zijn. Kumar Spaans is er directeur: “Wij zijn in het bezit van alle certificerin-gen en keurmerken en bovendien ben ikzelf lid van de commissie ABU International. Dat heeft er mee te maken dat we met name mensen uit Oost-Europa en de Baltische staten uitzenden. Dat is een specialistische tak van sport, die bijzondere eisen stelt aan het uitzendwerk.”

SprintWerkt zendt dagelijks gemotiveerde arbeidsmigranten en Nederlanders uit in productie, logistiek, horeca, voedselproductie en de land- en glastuinbouw.  Kumar: “We geloven heilig in de kracht van duurzaam samenwerken en in begrippen als eerlijk, betrouwbaar en transparant. We besteden echt aandacht aan onze uitzendkrachten en de werving start dan ook via onze netwerken in de landen van herkomst. Dat zijn met name Tsjechie, Slowakije, Polen en de Baltische Staten. Daar zitten onze mensen die op zoek gaan naar gemotiveerde uitzendkrachten met specifieke kwaliteiten, die passen in de profielen van onze opdrachtge-vers. Onze uitzendkrachten spreken minimaal Engels of Duits, want anders kunnen wij nooit aan de veiligheidseisen van bedrijven voldoen. Eenmaal in Nederland worden ze bijgestaan door een ‘native speaker’ die ze wegwijs maakt.”

Wilfred Brens gaat op een vergelijkbare manier met opdrachtgevers om. “Wat we voor onze uitzendkrachten doen, doen we ook voor onze opdrachtgevers. Het is afspraak=afspraak, we zijn de betrouwbare partner die altijd klaar staat. Wij helpen bedrijven om mee te bewegen met de economie, wij adviseren en lossen alle HR-vraagstukken voor ze op. Dat doen we tegen een eerlijk tarief.” De vraag naar uitzendkrachten groeit nog steeds. “De bron uitzendkrachten uit Polen droogt door de verbeteringen in hun economie op. Dat zagen we al geruime aankomen en daarom zijn we op zoek gegaan naar andere markten. Die hebben we gevonden. We stellen strenge eisen aan zaken als basisvaardigheid, taalvaardigheid en motivatie. Uitzenden is bij ons nog altijd maatwerk. De opdrachtgever verstrekt een nauwkeurig profiel van de medewerker die hij zoekt en daar zoeken wij de passende kracht bij. Wij zij geen generalisten die alleen maar handjes wegzetten. Werk dat past, dat houdt de opdrachtgever en de uitzendkracht tevre-den.” Kumar benadrukt dat ook de uren buiten werktijd belangrijk zijn. “Arbeidsmigranten hebben veel meer keuze in werk in de verschil-lende West-Europese landen dan zo’n tien jaar geleden. Daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich thuis voelen in hun werk, maar ook in hun woonsituatie. Die huisvesting regelen we altijd zelf, bijvoorbeeld in omgebouwde woon-boerderijen met SNF keurmerk.”

StapIn houdt zich exclusief bezig met werk voor mensen met een afstand tot de arbeids-markt. Wilfred Brens: “Dit bureau is ontstaan, omdat we de behoefte voelde om iets terug te doen voor de maatschappij. Als ondernemer kun je niet alleen maar nemen, je moet ook geven. Dat doen we via StapIn, waarin we ons sterk maken om mensen die moeilijker aan de slag komen toch aan werk te helpen. Natuurlijk zit er ook voor ons een verdienmodel onder, maar het gaat er ons niet om een hap uit de subsidiestromen te nemen, we laten eventuele subsidies terugvloeien naar de opdrachtgever. Daarmee zijn we middenin de crisis gestart, de gemeente Neder-Betuwe was de eerste klant. De bakken zaten toen nog vol met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inmiddels is dat wat minder.”

StapIn bemiddelt klanten die werkzaam zijn in verschillende productiepro-cessen. “Zo doen ze werkervaring op, leren ze weer om op tijd op hun werkt te verschijnen en mee te doen in het arbeidsproces. De drempel om te starten is voor hen groot, maar langzaam maar zeker zie je ze dan groeien, ze krijgen vertrouwen en dat leidt uiteindelijk tot een vast contract. Dat proces geeft veel voldoening. We hebben de laatste jaren zo’n zestig medewerkers aan een vast contract kunnen helpen. StapIn is niet de core business, dat is het uitzenden van arbeidsmigranten, maar we mer-ken dat ze elkaar beinvloeden. Onze grootste inlener heeft inmiddels ook mensen van StapIn rondlopen. SprintWerkt is de bedrijfsmatige handel, StapIn vraagt veel meer om de lange adem.

Doorzoek de website