flexibiliteit

Flexibiliteit

huisvesting

Huisvesting

continiuiteit

Continuiteit

gogreen

Go Green

De SprintWerkt sectoren

Sprintwerkt is actief in vele sectoren maar met name logistiek, transport, agrarische sector, glastuinbouw, productie en techniek. In elke sector werven we medewerkers met de juiste kwalificaties voor een functie, waarbij het spreken van de Engelse taal altijd een basisvoorwaarde is. Ook leiden we medewerkers zelf op als we daartoe van onze opdrachtgever de ruimte en mogelijkheden krijgen. We hebben hiervoor een eigen opleidingscentrum.

Doorzoek de website